Navigácia

STROM 2014 Vyhodnotenie - LIENKA 2013 LIENKA 2013 Vodný svet 2012 Slnečnice 2011 Maky Zeme 2010 Všetky plody Zeme 2009 Všetky kvety Zeme 2008 Môj najlepší kamarát z ríše zvierat 2007 Planéta Zem 2006 Motýľ 2005

ZŠ s MŠ v Tovarnom pri príležitosti blížiaceho sa DŇA ZEME

organizuje  9. ročník regionálnej výtvarnej súťaže

LIENKA  2013

Jej cieľom je rozvíjať výtvarné aktivity a tvorivosť detí, zároveň vzťah k zvieratkám, prírode, Zemi.

Žiaci môžu súťažiť v štyroch kategóriách :

I. deti MŠ

II. žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ

III. žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

IV. žiaci 7. , 8. a 9. ročníka ZŠ

Tématický okruh : lienka v každej podobe - reálna, vymyslená, rozprávková, s kamarátmi ....

Technika :   ľubovoľná, rozmery nie sú obmedzené, maximálny počet 10 prác v jednej kategórii.

Práce označte menom autora, kategóriou, názvom práce, adresou školského zariadenia, menom vyučujúceho.

Termín uzávierky :    12. 04. 2013

Zo všetkých prác sa pri príležitosti Dňa Zeme uskutoční výstava, kde budú najkrajšie práce ohodnotené a ocenené odbornou porotou.

Práce doručte osobne alebo zasielajte na adresu :  ZŠ s MŠ Tovarné 173

                                                                                                094 01 Tovarné

                                                                                                Mgr. Radoslava Šimurdová  / 0918 528 191 /

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tovarné
    Tovarné 173
    09401 Tovarné
  • riaditeľka školy : 0918 562665, 057/ 4884021

    sekretariát a zástupca : 0911918895, 057/ 4884020

    materská škola a školská jedáleň : 0917 363717

Fotogaléria